ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2023

297411

รางวัลที่ 1
รางวัลละ 1,000,000 บาท

181 789

เลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

101 664

เลขท้าย 3 ตัว
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

92

เลขท้าย 2 ตัว
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
(2 รางวัลๆละ 100,000 บาท)

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

297411

181 789

101 664

92

เลขข้างเคียงรางวัลที่ 1

2 รางวัลๆละ 100,000 บาทรางวัลที่ 2


มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

รางวัลที่ 3


มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

รางวัลที่ 4


มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

รางวัลที่ 5


มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 200,000


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000